Klinikken tilbyder


 • Udredning af diverse psykologiske problemstillinger hos børn og unge
 • Intelligenstestning, både med henblik på afklaring af intelligensniveau og -profil, samt med henblik på vejledning i relevant intervention og skoleplacering
 • Neuropsykologiske undersøgelser med henblik på afklaring af neuropsykologisk funktion og deraf følgende intervention
 • Ovenstående undersøgelser kan omfatte screening af eventuel psykiatrisk diagnose. Der vil i givet fald blive anbefalet henvisning til psykiatrisk udredning
 • Psykologsamtaler, f.eks. for familier i krise, skilsmisseramte børn m.m.
 • Samtaler med og om børn med særlige behov
 • Kriseintervention
 • Grupper for børn med særlige behov
 • Grupper for forældre til børn med særlige behov
 • Supervision af diverse faggrupper
 • Supervision for psykologer på vej mod autorisation
 • Undervisning/kurser om børn med særlige behov

Samarbejde med speciallæge i børnepsykiatri.