Om mig

Anne-Mette Bloch, født 1958
- er uddannet cand. pæd. psych i 2002
- autoriseret i 2004
Jeg har mangeårig klinisk erfaring med børn, unge og familier i kommunalt- og psykiatrisk regi.
Desuden har jeg erfaring fra en behandlingsinstitution og arbejde med flygtninge samt stor erfaring i pædagogisk vejledning og supervision.

  • særlig ekspertise i neuropsykologisk udredning
  • efteruddannelse i og erfaring med kognitiv terapi og legeterapi med børn
  • stor viden om børn med særlige behov
  • gode erfaringer med inddragelse af forældre og øvrige netværk
  • gode erfaringer med kognitiv terapi med børn
  • mange års erfaring i samtaler med børn og unge