Priser

Tilbud
Pris
Indledende samtale med børn og forældre
1250 kr. / 60 min.
Efterfølgende individuelle samtaler
1100 kr. /45 - 60 min.
Individuel supervision af fagpersoner
1250 kr./60 min.
Gruppesupervision
Efter nærmere aftale
Familieterapi
Efter nærmere aftale
Udarbejdelse af undersøgelsesrapporter og erklæringer
1000 kr./60 min.


Udredningsopgaver prissættes i forhold til omfanget.

Priser på kurser og undervisning aftales individuelt.

Kørsel afregnes med statens til enhver tid gældende takster; tidforbrug efter nærmere aftale.

Afregning sker umiddelbart efter konsultationen, enten kontant eller ved bankoverførsel, med mindre andet er aftalt.

Ved kurser, gruppesupervision og undervisning aftales pris efter opgavens indhold og omfang.

Afbud:
Afbud skal meddeles senest dagen før inden kl. 16.00 og kan gives på SMS. Afbud som modtages senere vil blive afregnet til fuld takst.

Henvisning og tilskud:
Jeg modtager ikke patienter under sygesikringsordningen, men hvis du har en sundhedsforsikring, kan denne sandsynligvis benyttes.