Cool Kids

Angsthåndtering for børn og deres forældre


Angst og bekymring er det hyppigst forekommende psykiske problem hos børn. Mere end hvert tiende barn oplever så store problemer med angst og bekymring i løbet af opvæksten, at det er pinefuldt for barnet og griber forstyrrende ind i familiens dagligdag. 

Et forløb med Cool Kids kan være med til at afhjælpe problemet.

Det terapeutiske forløb strækker sig over 
10 gange.

Forløbet er for forældre og børn og ledes af to autoriserede psykologer.Familiebaseret gruppeforløb

I et Cool Kids forløb lærer børnene og deres forældre at bruge konkrete redskaber. Forløbet er baseret på kognitive adfærdsterapeutiske principper, som gør det lettere at håndtere angst og bekymring. Det gennemføres i grupper sammen med andre børn.

I en Cool Kids gruppe møder børn jævnaldrende børn med lignende vanskeligheder og forældrene får mulighed for at udveksle erfaring. Det er vigtigt, at en eller begge forældre deltager aktivt i forløbet og lærer de samme metoder og strategier som barnet, for bedre at kunne støtte og vejlede barnet derhjemme.

På forløb for børn på 9-12 år deltager forældrene hver gang.

For at kunne få det forventede fulde udbytte af kurset bør barn og forældre deltage alle gange, og være indstillet på, at træne hjemme mellem mødegangene.


Temaer som indgår i et Cool Kids gruppeforløb 

• Undervisning - sammenhæng mellem tanker og følelser
• Om at måle og registrere svære følelser
• Katastrofetanker og realistisk tænkning
• Metoder til at overvinde utryghed og bekymring
• Hensigtsmæssige problemløsningsstrategier
• Social færdighedstræning og selvsikker adfærd


Dokumenteret effekt


Forskningsresultater viser, at over 80 % af alle børn og unge med forskellige angstlidelser, som gennemfører et Cool Kids forløb, har betydelig gavn af forløbet. Børnene klarer sig bedre i skolen, socialt og deltager i flere fritidsaktiviteter. Undersøgelserne viser også, at barnets egen oplevelse af angst og bekymring falder betydeligt og familiens samlede stressniveau reduceres.


Oprindelse

Oprindeligt er Cool Kids et videnskabeligt baseret behandlingsprogram, der er udviklet på Macquari University i Australien. Det er afprøvet på Angstklinikken ved Aarhus Universitet, hvor man har oversat programmet til dansk.
Artikler:
Australsk metode hjælper børn ud af angst
Virker Cool Kids programmet i "Det virklige liv" i Danmark?

Varighed

Det terapeutiske forløb starter når der er tilstrækkeligt med tilmeldte. 
Hver gang veksles der mellem undervisning og opgaver i henholdsvis børnegruppen, forældregruppen og i den samlede gruppe. Hver gang bliver der også mulighed for uformelle gruppedannelser for henholdsvis børn og forældre.


Forløbet består af:
  • Individuel samtale mellem familien og psykologerne – her vurderes det om det kan være til gavn at deltage i forløbet. Alternativt kan der tilbydes individuelle forløb
  • Terapeutisk forløb
  • Opfølgning ca. 3 måneder efter kursets hovedforløb 

Pris

Et fuldt forløb (10 gange) koster 6500 kr.
Dertil kommer en materialepris på 300 kr.